I.C.O ACADEMY

آموزشهای آکادمی با نگاه حرفه ای در جهت

برآورده نمودن نیازها و سلایق علاقه مندان

بصورت تخصصی و آکادمیک در قالب دوره های

آموزشی استاندارد و براساس نیاز دانشجویان و

سطح آمادگی آنها طراحی و امکان برگزاری دوره

های فشرده و کوتاه مدت وجود دارد. همچنین

برگزاری دوره های اختصاصی با توجه به نیاز

شخص قابل تعریف ، طراحی و اجرا می باشد.

تمامی آموزشهای آکادمی هرساله در ماه نوامبر

توسط مربیان متخصص آکادمی بازنگری و

جهت بازدهی بیشتر بروزرسانی می شود.

استاد مصطفی البرزی پس از سالها تمرین ،

ممارست ، تلاش و مربیگری در رشته های مختلف

رزمی سرانجام در سال 2000 بصورت تمام وقت

به تحقیق و مطالعه سبکها ، سازمانها و سیستمهای

رزمی نظامی روز دنیا پرداختند و سرانجام پس از

10 سال تحقیق و بررسی در سال 2010 سیستم

تاکتیکال شوک را پایه گذاری نمود و بصورت کاملا

حرفه ای بر فعالیت این سیستم متمرکز بود. در

سال 2015 با تلاش و پیگیریهای مستمر توانست

سیستم تاکتیکال شوک را در دو سازمان مطرح

دنیا ثبت و فعالیت این سیستم بصورت رسمی

و بین المللی آغاز شد.

سیستم آموزشی آکادمی

سیستم تاکتیکال شوک یک سیستم آموزشی جامع

رزمی است ، دارای اساسنامه و آئین نامه های دقیق

و منظم و مراحل آموزشی آکادمیک و سطح بندی شده

که دانشجو بایستی طبق آئین نامه های آموزشی

واحدهای تئوری و عملی دروس هر سطح را با موفقیت

گذرانده و پس از اخذ مدرک پایان دوره شرایط ورود

به سطح بالاتر را احراز کند.

سیستم اس تی اس بصورت تخصصی برگرفته از

سیستمهای رزمی نظامی روز دنیا و تکنیکها و

تاکتیکهای آن برگفته از فنون حرفه ای سبکهای مختلف

رزمی ، کماندوها ، نیروهای ویژه ، پلیس و گارد است.

اساس سیستم اس تی اس یر دوری از پیچشها ،

حرکات نمایشی ، اضافی و زمانمبر می باشد.

بطوریکه تکنیکها و تاکتیکها در کوتاهترین زمان و

مسیر ممکن اجرا و غلبه بر حریف در کمترین زمان

ممکن انجام شود.

در این سیستم از لباسهای نظامی کماندویی برای

تمرین و از نشانهای برنزی ، نقره ای و طلائی

بعنوان سطح استفاده می شود.

سطح بندی

سیستم آموزشی آکادمی شامل پنج سطح

مقدماتی - متوسطه - پیشرفته - حرفه ای و

تخصص میباشد که اخذ مدرک هر سطح منوط به

گذراندن تعداد معینی جلسات آموزشی

و واحد تئوری - عملی مربوط به آن

سطح و قبولی در آزمون مربوطه میباشد.

(PRIMARY LEVEL (D

B0

سطح مقدماتی : در یک دوره آموزشی عمومی در

مدت زمان 100 ساعت دانشجویان 10 واحد

تئوری و عملی را آموزش می بینند.

بدیهی است درصورت تمایل دانشجو به گذراندن

دوره آموزشی بصورت خصوصی زمان بندی

آموزش به 20 ساعت بصورت فشرده کاهش

خواهد یافت.

(INTERMEDIATE LEVEL (C

سطح متوسطه : در یک دوره آموزشی عمومی در

مدت زمان 200 ساعت دانشجویان 20 واحد

تئوری و عملی را آموزش می بینند.

بدیهی است درصورت تمایل دانشجو به گذراندن

دوره آموزشی بصورت خصوصی زمان بندی

آموزش به 40 ساعت بصورت فشرده کاهش

خواهد یافت.

ADVANCED LEVEL (B)

سطح پیشرفته : در یک دوره آموزشی عمومی در

مدت زمان 300 ساعت دانشجویان 30 واحد

تئوری و عملی را آموزش می بینند.

بدیهی است درصورت تمایل دانشجو به گذراندن

دوره آموزشی بصورت خصوصی زمان بندی

آموزش به 60 ساعت بصورت فشرده کاهش

خواهد یافت.

PROFESSIONAL LEVEL (A)

سطح حرفه ای : در یک دوره آموزشی عمومی در

مدت زمان 400 ساعت دانشجویان 40 واحد

تئوری و عملی را آموزش می بینند.

بدیهی است درصورت تمایل دانشجو به گذراندن

دوره آموزشی بصورت خصوصی زمان بندی

آموزش به 80 ساعت بصورت فشرده کاهش

خواهد یافت.

SPECIALITY LEVEL

سطح تخصص

INSTRUCTOR C

مربیگری سطح سی :

INSTRUCTOR B

مربیگری سطح بی :

INSTRUCTOR A

مربیگری سطح ای :