دوربینهای امنیتی

SECURITY CAMERA'S

واژه دوربین مداربسته برگردان فارسی کلمه انگلیسی

CLOSET CIRCUIT TELEVISION یا به اختصار CCTV

می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادوئی مداربسته است

و به دوربینهایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.

دوربین مداربسته به کلیه دوربینهایی اطلاق می گردد

که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند

محل ارسال می نمایند.

کاربرد اصلی و عمده دوربینهای مداربسته در سیستمهای

حفاظتی است اما کاربردهای آن به سیستمهای حفاظتی

محدود نبوده و از آن فراتر می رود. کاربردهایی از قبیل

کاربردهای پلیسی ، نظامی ، فضایی ، صنعتی ، کنترل

ترافیک ، ارتباطات ویدئویی و تصویر برداری نامحسوس.

کاربرد دوربینهای مداربسته در جلوگیری از ارتکاب جرائم

بسیار وسیع است از جلوگیری از جرائم رانندگی تا جرائم

جنائی.

دوربینهای امنیتی که از آنها با نام دوربینهای حفاظتی یاد

می شود شامل انواع دوربینهای ضبط و انتقال تصاویر

آنلاین اماکن مختلف می باشند که جهت ایجاد امنیت ،

حفاظت و یا نظارت بر ماکن مختلف بکار گرفته

می شوند. دوربینهای حفاظتی برای پیشگری از جرائم ،

ایجاد امنیت و حفاظت می باشند.

دوربینهای نظارتی جهت نظارت بر سیستمها وافراد و

اماکن می باشند.