رانندگی پیشرفته

ADVANCED DRIVING

انجمن جهانی رانندگان حرفه ای در سال 1956

میلادی تاسیس شد. بنابر گزارشات این انجمن

میزان تصادفات در بین رانندگان حرفه ای 50 تا

70 درصد کمتر از رانندگان آماتور و تجربی

می باشد.

رانندگی تدافعی

رانندگی تدافعی نوعی از رانندگی است که علی

رغم شرایط اطراف و اعمال راننده های دیگر جان

، زمان و پول انسانها را نجات می دهد. با رانندگی

تدافعی می توان با پیش بینی موقعیت های

خطرناک و اشتباهات دیگران ، خطرات و خسارات

رانندگی را کاهش داد. افزایش ایمنی راننده و

سرنشینان ، کاهش مصرف سوخت کمتر شدن

اصطحلاک وسیله نقلیه با تبدیل خسارات

حداکثری به حداقلی از مهمترین مزایای استفاده از

تکنیکهای رانندگی حرفه ای می باشد. رانندگی

تدافعی زیربنای رانندگی حرفه ای در جهت افزایش

ایمنی راننده و سرنشینان می باشد.

رانندگی حرفه ای

رانندگی حرفه ای به معنای کنترل موقعیت و

سرعت وسیله نقلیه بطور ایمن ، اصولی و

یکنواخت می باشد.

مهارت راننده حرفه ای براساس استانداردهای

علمی ، مهارتهای کنترلی مناسب ، رفتار مثبت و

تمرکز زیاد ، دید و مشاهده همه جانبه ، پیش بینی

و برنامه ریزی صحیح ، حرکت با سرعت مناسب

در دنده مناسب و قرار گرفتن در جای مناسب و در

معرض دید سایر رانندگان ضمن حفظ فاصله

مناسب در موقعیتی ایمن تعریف می شود.

مزایای راننده حرفه ای شدن :

1- رانندگان حرفه ای خیلی کم هزینه تر رانندگی

می کنند ، موتور ، لاستیکها و قطعات اتومبیل

آسیب کمتری می بینند.

2- رانندگان حرفه ای به ماشین فشار زیادی وارد

نمی کنند. پس مصرف سوخت کمتری دارند.

3-رانندگان حرفه ای ایمن تر و مطمعن تر هستند ،

از آنچه در اطرافشان می گذرد آگاه و بر اوضاع

مسلط هستند ، مهارت بیشتری دارند و میزان

تصادفات آنها بسیار کمتر از رانندگان آماتور

می باشد.

رانندگی استراتژیک

یاد گرفتن اصول و تکنیکهای درست رانندگی برای

هر راننده امری الزامی و حیاتی است. در این میان

تکنیکهایی وجود دارد که بطور خاص ویژه

رانندگی تهاجمی و عملیاتی (استراتژیک) می باشد.

رانندگی استراتژیک برای افرادیکه زمان در

رانندگی آنها نقش بسزا و تاثیرگذاری دارد همچون

پرسنل نظامی ، حراست ، بادیگاردها ، رانندگان

خودروهای حمل پول و کلیه رانندگانی که نیاز به

استفاده از تکنیکهای خاص دارند توصیه می شود.