راپل - RAPPEL

به کلیه مراحل فرود از یک ارتفاع معین به نقطه

صفر و عبورهای عرضی بوسیله ابزارآلات

تخصصی کار در ارتفاع راپل می گویند.

مهمترین وسایل مورد نیاز راپل : طناب مخصوص

راپل - هارنس - هشتی - کارابین.

راپل اسپرت تاکتیکال شامل چهار سطح آموزشی

A - B - C - D

آموزش سطح مقدماتی D :

غلبه بر ترس از ارتفاع -

ابزارشناسی و ایمنی تجهیزات -

آشنایی با طناب و گره ها -

ساخت هارنس اضطراری -

فرود از شیب 45 درجهآموزش سطح متوسطه C :

اصول فرود و صعود -

انواع کارگاه -

فرود از دیواره سه و پنج و ده متریآموزش سطح پیشرفته B :

فرود اورژانسی -

فرود سوزنی -

فرود با کوله تجهیزاتآموزش سطح حرفه ای A :

فرود با سگ گارد -

فرود آنجل -

فرود با تیراندازی